HMS Kort

Staten krever ID-kort for ansatte i bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Vi leverer godkjente kort, og følger opp når de må fornyes.

SØK OM ELLER FORNY DITT HMS-KORT HER!

Staten krever ID-kort for ansatte i bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Vi leverer godkjente kort, og følger opp når de må fornyes.

Hva er HMS-Kort?

HMS kort, også kjent som byggekort eller renhodskort. Er nødvendig og påkrevet for alle som jobber i renholds og byggebransjen.

Fornyelse av HMS-kort

HMS kort er gyldig i to år etter anskaffelse, ved utløp må det fornyes. Det kan gjøres hos oss.

Når får man kortet?

Etter bestilling av HMS kort, vil det bli sendt direkte via post innen 14 dager.

Hva er HMS-kort for byggebransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem bygg/anleggsarbeideren er, og hvem han/hun jobber for. HMS-kort er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

Det er derfor i byggebransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

Våre HMS-kort utstedes av Evry card på vegne av staten.

Vi bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om kort til sine ansatte.

Bestill HMS-kort

Hvilke konsekvenser finnes det om foretaket ikke har HMS-kort?

Foretak som ikke har skaffet seg HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt

Hvilke krav finnes til ansatte for bestilling av HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

  • Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
  • NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)
  • Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg hos SFU, som tildeler et ID

nummer og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

Viktig: Vi får ikke produsert HMS-kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger av HMS-kort som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.