Info om HMS-kort

Staten krever ID-kort for ansatte i bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Vi leverer godkjente kort, og følger opp når de må fornyes.

Bestill HMS-kort

Informasjon angående HMS-kort

Hva er HMS-kort for byggebransjen?

Arbeidstilsynet skal sørge for at forskriften følges. Hensikten er å identifisere hvem bygg/anleggsarbeideren er, og hvem han/hun jobber for. HMS-kort er altså et ID-kort som skal være med på å forhindre svart arbeid, sosial dumping, ulovlig arbeidsinnvandring, m.m.

 

Det er derfor i byggebransjens interesse at forskriften blir fulgt og at det dermed blir vanskeligere for useriøse aktører å skaffe seg konkurransefortrinn.

 

Våre HMS-kort utstedes av Evry card på vegne av staten.

Vi bistår bedrifter som ønsker å sette ut arbeidet med å søke om kort til sine ansatte.

Bestill HMS-kort

Hvem trenger HMS-kort?

HMS-kort må bæres av alle som arbeider på bygg- og anleggsplasser, både på kort og lang sikt, i tillegg til enkeltpersonforetak som arbeider på byggeplasser på vegne av firma eller privatpersoner.

 

Påbudet om å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner på en byggeplass, slik som arkitekter, renholdspersonale, kantinemedarbeidere, osv.

 

Personer som transporterer varer til og fra bygge- og anleggsplasser, skal også ha HMS-kort dersom transportoppdragene er rutinemessige.

 

Håndverkere som kun jobber i privatmarkedet, f.eks monterer kjøkken, er også omfattet av påbudet.

Bestill HMS-kort

Hvordan kan firmaet bestille HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort for bygg /anlegg og renholds bransjen må firmaet være registrert i Brønnøysundregistrene og Merverdiavgiftsregistere.

 

Brønnøysundregistrene (dvs. at firma må ha organisasjonsnummer)

 

Merverdiavgiftsregisteret* *) Vi kan unntaksregistrere firmaer som er nystartede,

    eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret.

Bestill HMS-kort

Hvilke krav finnes til ansatte for bestilling av HMS-kort?

For å kunne bestille HMS-kort for bygg og anleggsbransjen må ansatte være registrert i disse registrene:

 

Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)

 

NAV Aa-registeret (register for arbeidstakere)

 

Utenlandske arbeidstakere trenger kun å registrere seg hos SFU, som tildeler et ID

    nummer og ivaretar informasjon om arbeidsforholdet.

 

Viktig: Vi får ikke produsert HMS-kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger av HMS-kort som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.

Bestill HMS-kort

Hvilke konsekvenser finnes det om foretaket ikke har HMS-kort?

Foretak som ikke har skaffet seg HMS-kort til ansatte vil få pålegg fra Arbeidstilsynet om å gjøre det. Hvis pålegget ikke etterleves kan Arbeidstilsynet nekte ansatte å jobbe inntil HMS-kort er anskaffet. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt

Bestill HMS-kort
Hjemmeside opprettet av